Aktywne tablice - sieć szkół

Aktywne tablice - sieć szkół

19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Sieć współpracujących szkół tworzą: Dobra Szkoła Rataje, SP w Margonie, SP w Lipinach i SP w Radwankach. (więcej…)