Emocje w szkole

Emocje w szkole

Latarka uwagi czyli zrozumieć emocje Amerykański neurolog i trener uważności (mindfulness) Shinzen Young wprowadził termin latarki uwagi, w którą powinien być wyposażony współczesny uczeń. Światło tej latarki skierowane powinno być na: zdrowe ciało (sprawność fizyczna, relaks, odżywianie się),  umysł (umiejętność skupienia uwagi, jasność myślenia)  i emocje (środowisko w którym uczeń żyje).  Z inicjatywy nauczycielki nauczania…