Ocenianie opisowe

Ocenianie opisowe

Na przestrzeni ostatnich lat szkoły poddane zostały głębokim przemianom. Spowodowane to było gwałtownym rozwojem gospodarczym i społecznym krajów rozwijających się.  Szkoła musi się zmieniać, jeżeli zmienia się świat. Musi nadążać za zmianami a nie opierać się na zasadach XIX w. Wyrazem przemian w edukacji jest m.in. inne podejście do systemu oceniania dzieci (ocenianie opisowe).  Oceniać…