Aktywne tablice - sieć szkół

Aktywne tablice - sieć szkół

19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Sieć współpracujących szkół tworzą: Dobra Szkoła Rataje, SP w Margonie, SP w Lipinach i SP w Radwankach.

W roku 2017 na realizację programu przewidziana jest kwota 84 mln zł.  W ramach programu w roku 2017 planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne do 5582 szkół. Założeniem programu jest nie tylko dostarczenie nowoczesnego narzędzia dydaktycznego. To przede wszystkim stworzenie warunków do zmiany w nauczaniu dla twórczych o aktywnych nauczycieli.

Sama nazwa interaktywna tablica oznacza możliwość wchodzenia w interakcję z treścią na ekranie. Im młodsze klasy tym możliwości wykorzystania tablicy są bogatsze.

Przykłady?

  • mogą to być wędrówki dzieci  po ulubionych bajkach. Jest to tablica dotykowa a więc dzieci mogą same decydować o doborze kolorów, wykonaniu interakcji a nawet … stworzeniu własnego scenariusza do bajek,
  • na lekcjach muzyki może to być udział w poznawaniu świata muzyki wszystkimi zmysłami. Dobór instrumentów, brzmienia nigdy nie był jeszcze taki łatwy. To już nie proste flety, czy cymbałki. To świat dźwięków, który ogranicza tylko wyobraźnia dziecka;
  • na zajęciach plastycznych to wirtualne malowanie, wycinanie i składanie. W połączeniu z muzyką to kolorowe opowieści, które małe dzieci tak uwielbiają;
  • w nauczaniu języków obcych tablica połączona z internetem tworzy środowisko naturalne w którym chłoniemy obce zwroty, terminy wszelkimi możliwymi sposobami.

To tylko nieliczne przykłady wykorzystania tablicy na zajęciach z najmłodszymi.

Dla starszej młodzieży to korzystanie z niezliczonych zasobów edukacyjnych z całego świata. Podłączony internet do tablic, przenosi nas w nieznany do tej pory wymiar. Nagle znikają ograniczenia przestrzeni jaką tworzą klasy. W jednej chwili możemy znaleźć się w nowoczesnym laboratorium chemicznym, czy fizycznym. Możemy uczestniczących w eksperymentach, które nie wymagają niebezpiecznych odczynników.

Bez internetu tablica interaktywna w niewielkim stopniu będzie różnić się od zwykłej tablicy (nawet jeśli będzie miała oprogramowanie przedmiotowe). Dzięki sieci tak naprawdę zaczynają się plusy tablicy, bo umożliwia to interakcję z żywym materiałem znalezionym w sieci i uzupełnianie na bieżąco treści wyświetlonych na ekranie.