Apel do rodziców

Apel do rodziców

Apel do rodziców i nauczycieli Dobrej Szkoły

Od 25 marca br. formalnie rusza zdalne nauczanie w związku z czasowym zamknięciem szkół i przedszkoli (rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20.03.2020 ).  

Szanowni Rodzice!

Zdajemy sobie sprawę z niedogodności na jakie wszyscy jesteśmy narażeni w zaistniałej sytuacji. Pracujemy z nauczycielami nad uporządkowaniem pracy zdalnej. 

Wbrew optymistycznym zapowiedziom Ministra Edukacji, szkoły i nauczyciele nie są przygotowani do zdalnego nauczania, bo nie było do tej pory potrzeby prowadzenia takiego nauczania w masowej skali. 

Minister powiedział: Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nauczyciele takimi metodami pracowali. Stąd potrzebują kilku dni aby zapoznać się z tymi metodami.  Wbrew tym życzeniom, opanowanie nowych metod nauczania wymaga czasu. Szkoły będą zmuszone przejść ekspresowy kurs z metodyki nauczania w warunkach pandemii. Ministerstwo planuje w najbliższych dniach rozpocząć szkolenia wszystkich nauczycieli (przez internet). Na to potrzebujemy cierpliwości i często wyrozumiałości.  

Prosimy Rodziców o docenienie wysiłku nauczycieli. W zdecydowanej większości starają się oni sprostać nowym zadaniom. Nauczyciele też mają swoje rodziny, dzieci i często swoich rodziców, którym przy niewydolnym systemie medycznym, muszą zapewnić opiekę i wsparcie.  Pracują z uczniami a jednocześnie muszą sami poznać nowe narzędzia i techniki zdalnego nauczania. Pracują więcej niż podczas pracy w szkole!. 

Jako Stowarzyszenie uruchomiliśmy dla dzieci, rodziców i nauczycieli własny  portal Edu-demia, poprzez który prowadzić będziemy wsparcie, porady, wymiany dobrych praktyk. Korzystamy z doświadczeń innych państw a  najciekawsze rozwiązania adaptujemy do naszych warunków.

Przygotowujemy zalecenia dla nauczycieli, aby uczeń nie był zasypywany poleceniami i zadaniami. We wszystkim należy zachować umiar. Ministerstwo zrzuciło    odpowiedzialność za organizację nauczania na  dyrektorów szkół, choć wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że systemy oświatowe, nie tylko w Polsce, nie są do tego przygotowane. Podobnie jak służba zdrowia, również oświata, w żadnym kraju nie jest gotowa na tak ekstremalne warunki działania.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu domach jest jeden komputer – na kilkoro dzieci i dorosłych. Zdarzają się również przypadki braku dostępu do internetu. Takich sytuacji rozporządzenie o zdalnym nauczaniu nie przewiduje. Z tym problemem sami musimy się zmierzyć. 

Zamiast narzekania na uciążliwości, staramy się znaleźć  sensowne rozwiązania i mamy nadzieję na wsparcie ze strony rodziców. Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych rozwiązań. 

Rozumiemy sytuację rodziców, którzy niepokoją się o swoją pracę i  bezpieczeństwo materialne. WIelu wyraża niepokój, czy podołają dodatkowym obowiązkom jakie niesie za sobą zdalne nauczanie. Oczywiście nie może być tu mowy o tym, aby rodzice przejęli rolę nauczycieli w warunkach domowych. Ich rola ograniczyć się powinna do stworzenia bezpiecznych warunków do nauki w domu.  

 Szanowni nauczyciele, pedagodzy

Formalnie za sposób zorganizowania lekcji podczas pandemii, zależeć będzie od dyrektora szkoły. MEN nie podaje gotowych rozwiązań, bo szkoły mają zróżnicowane warunki pracy. Od mądrości kadry pedagogicznej i zaangażowania rodziców zależeć będzie, czy w miejsce zimnych przepisów i biurokratycznych działań, wprowadzimy rozsądek i pracę zadaniową możliwą do wykonania zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.

Problemy z jakimi zmierzą się dyrektorzy szkół to m.in.: 

– jak zorganizować zdalne lekcje, gdy w domu jest kilku domowników i jeden komputer?

– jak wdrożyć dystrybucję materiałów drukowanych w przypadku braku dostępu do internetu lub braku komputera?

Jednym z nowych obowiązków nałożonych na szkoły jest powiadomienie rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich wykorzystania przez dziecko w domu. Na naszym portalu – Dobra Szkoła / Edu – demia, zebraliśmy zalecane przez MEN platformy edukacyjne. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z ich zawartością. 

Na Edu-demi zamieściliśmy również rekomendacje Zarządu Stowarzyszenia do pracy nauczycieli w okresie pandemii. Rekomendacje są oparte o doświadczenia innych krajów oraz najnowsze badania naukowe.  

Szanowni Państwo!

Szkoły tak jak całe społeczeństwo, działają w sytuacji nadzwyczajnej. Odłóżmy na bok polityczne dywagacje, oczekiwania że ktoś inny rozwiąże nasze problemy. Strach i obawy przed chorobą paraliżują zarówno dorosłych, jak i dzieci. 

Nauczycielka z Lombardii napisała: jest nam bardzo trudno. Najważniejsze jest jednak utrzymanie przy życiu rodziny i najbliższych. Na odzyskanie szkolnego spokoju, pracy, będziemy mieli jeszcze czas. Pomyślcie co w okresie epidemii jest najważniejsze. Chrońcie swoje rodziny.  

Bądźmy więc odpowiedzialni – ta trudna sytuacja jest dla wszystkich lekcją empatii, wrażliwości i odpowiedzialności za wspólnotę: rodzinną, sąsiedzką, klasową. Pamiętajmy, że nasze zachowania przekładają się bezpośrednio na rozprzestrzenianie wirusa, na nasze życie i zdrowie a także na psychikę najbliższych. 

 Zarząd Stowarzyszenia 

Dobra Szkoła