Emocje w szkole

Emocje w szkole

Latarka uwagi czyli zrozumieć emocje Amerykański neurolog i trener uważności (mindfulness) Shinzen Young wprowadził termin latarki uwagi, w którą powinien być wyposażony współczesny uczeń. Światło tej latarki skierowane powinno być na: zdrowe ciało (sprawność fizyczna, relaks, odżywianie się),  umysł (umiejętność skupienia uwagi, jasność myślenia)  i emocje (środowisko w którym uczeń żyje).  Z inicjatywy nauczycielki nauczania…

Szachy w szkole

Szachy w szkole

W odpowiedzi na apel Parlamentu Europejskiego (uchwała 50/2011) niektóre kraje europejskie wprowadziły do swoich systemów oświatowych program Szachy w szkole. W Polsce od 2013 r. wdrażany jest przez Polski Związek Szachowy pilotażowy program innowacji pedagogicznej – szachy w szkole podstawowej, przy wsparciu Ministra Edukacji Narodowej. (więcej…)

Mały Reporter

Mały Reporter

Mały Reporter jest działaniem w ramach projektu Fundacji BGK – Na dobry początek. Młodzież szuka odpowiedzi czym jest empatia ludzi, zwierząt i przyrody. Mały Reporter Projekt Na dobry początek nabiera rozpędu. Jednym z zadań projektowych było kształtowanie kompetencji społecznych. Uczestnicy projektu dokonali cząstkowego podsumowania działań związanych z empatią zwierząt i ludzi. W rolę małego reportera…

Czytelnictwo wśród dzieci

Czytelnictwo wśród dzieci

Czytelnictwo w bogatych krajach Europy należy to światowa czołówka. Czytelnictwo w Europie Bogate kraje skandynawskie, Dania, Holandia, Wielka Brytania i Niemcy mogą pochwalić się najwyższymi wskaźnikami aktywnych czytelników. Polska dalece odbiega od europejskich standardów. Dlatego też powstał Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa (MEN) na lata 2016-2020, który zakłada inwestycję w biblioteki oraz kampanie społeczne, zachęcające do czytelnictwa. …