Czytamy dzieciom

Czytamy dzieciom

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Nauczyciele Dobrej Szkoły zorganizowali pożegnanie lata nad Jeziorem Miejskim. Pożegnanie nietypowe, bo połączone z czytaniem bajek, wspólnym śpiewaniem i zabawą.

Zbawienne czytanie

Dlaczego czytanie dzieciom jest tak ważne? Dlaczego zaleca się aby codziennie czytać minimum 20 min.?

Czytanie książek to powrót do korzeni, do pamięci naszego dzieciństwa. Dzieci XXI w. żyją w świecie przesyconym mediami, techniką komputerową, internetem. Wszystko kusi, przyciąga, bo jest kolorowe, medialne. Wystarczy nacisnąć Enter i przenieść się w inny świat. Ale czy dla dziecka jest to świat z jakim powinno się bezkrytycznie spotykać?

wakacyjne czytanie bajek

Okazuje się, że czytając dziecku książkę dajemy mu cenny czas na pełne zaangażowanie (wystarczy spojrzeć na twarz dziecka słuchającego czytania), na własny odbiór wszystkimi zmysłami tego co usłyszy. Tworzy się magiczna sieć pomiędzy czytającym a małym słuchaczem, która sprawia że emocje dziecka potęgują się emocjami narratora. Gdy czytającym jest rodzic wówczas rodzicielska miłość potęguje doznania dziecka. Tworzy się klimat nieosiągalny w skomputeryzowanym świecie.

Czytanie to emocje

Według danych NOP World Culture Score Index krajem, który może pochwalić się największą liczbą czytelników są Indie. Ich mieszkańcy poświęcają na lekturę 10 godzin 42 minuty tygodniowo. Mieszkańcy Tajlandii 9 godz 42 min. Kolejne miejsca zajmują Chiny, Filipiny. Daleko z tyłu pozostają USA i Europa. Polacy poświęcając na czytanie 6,5 godziny zajmują 13 miejsce.

Czytając nie tylko zaspokajamy potrzeby emocjonalne dziecka, rozwijamy jego wyobraźnię, rozwijamy jego zasób słów, ćwiczymy jego pamięć. Przede wszystkim wyrabiamy w nim nawyk do samodzielnego czytania i pisania.

Pamiętajmy: książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając.

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.

Kornel Makuszyński