Czytelnictwo wśród dzieci

Czytelnictwo wśród dzieci

Czytelnictwo wśród dzieci

Czytelnictwo w bogatych krajach Europy należy to światowa czołówka.

Czytelnictwo w Europie

Bogate kraje skandynawskie, Dania, Holandia, Wielka Brytania i Niemcy mogą pochwalić się najwyższymi wskaźnikami aktywnych czytelników. Polska dalece odbiega od europejskich standardów. Dlatego też powstał Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa (MEN) na lata 2016-2020, który zakłada inwestycję w biblioteki oraz kampanie społeczne, zachęcające do czytelnictwa. 

Czytelnictwo w Polsce

Raport Biblioteki Narodowej (2015), przedstawia przerażające dane. W 2015 r. 20,5 mln Polaków w wieku powyżej 15 lat, nie przeczytało ani jednej książki. Tylko 37 % Polaków przeczytało w ciągu roku jedną książkę. W Szwecji 90 %, W Holandii 86 %, w Danii 82%, w Niemczech 79 %, w Anglii 80 %.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich zaleca aby poziom zakupów nowości wydawniczych na 100 mieszkańców wyniósł 20 woluminów książek na 100 mieszkańców.  Średnia w Europie wynosi 25 woluminów książek; np. w Danii ponad 30, w Estonii – 36. W Polsce wynosi – ok. 8 książek!

Dobra Szkoła wkracza do akcji

Dobra Szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dzięki któremu szkoła otrzyma dotację na zakup niezbędnych pozycji książkowych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Sam zakup książek to nie wszystko. Przykłady innych krajów wskazują, że wyrobienie nawyków czytania wśród dzieci do zadanie do którego włączyć się muszą: rodzice, uczniowie, nauczyciele a nawet lokalne środowisko.

Rok 2018 ogłoszony został przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH). Fakt ten sprawił, że kształtując nawyki skutecznego czytania wśród dzieci Dobra Szkoła włączyła w planowane działania problematykę dziedzictwa kulturowego. Działania takie prowadzimy od lata ubiegłego roku nad Jeziorem Miejskim. Akcja Wakacyjne czytanie wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców Chodzieży. Od rozpoczęcia roku szkolnego do akcji włączyli się również rodzice naszych pociech.

Przed nami Dzień Dziecka, wakacje letnie więc już pracujemy nad kolejnymi pomysłami. Mamy nadzieję na trwałe efekty naszych działań.

 

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz