Dokumentacja szkoły

Podstawowe dokumenty organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze oraz porządkowe, regulujące działalność Dobrej Szkoły:

  1. Statut szkoły – PDF
  2. Regulamin opłat – PDF
  3. Program wychowawczo – profilaktyczny – PDF
  4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania – PDF
  5.  Regulamin świetlicy – PDF