Edu-czytelnia

Edu-czytelnia

E-czytelnia

Edu-czytelnia to miejsce dla nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły w którym umieszczane będą najciekawsze informacje dotyczące nowoczesnego nauczania. Założenia edukacji XXI w. wymagają ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli, stąd tak ważny jest, poza tradycyjnym doskonaleniem zawodowym, kontakt z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie oraz nowości naukowych.

Niektóre pełne wersje tekstów z uwagi na specyficzny język naukowy, dostępne będą wyłącznie dla uprawnionych nauczycieli (weryfikacja poprzez konta gmail). Większość tekstów będzie tłumaczona z języka angielskiego. Tekstów tych, bez zgody osób tłumaczących teksty, nie będziemy udostępniać osobom spoza naszego Stowarzyszenia.

Dostęp do czytelniwejście

Wybrane nowości dodane do naszej czytelni:

1. Adaptacja ucznia w kl. IV problemy związane z adaptacją uczniów
2. Koncentracja na celu jak dokonać zmiany w edukacji (tłumaczenie)