FAQ dla rodziców

FAQ dla rodziców

Garstka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania…

FAQ

1.Czy zadania przesłane przez nauczyciela są obowiązkowe?

Tak, chyba, że nauczyciel podał inną informację.

2. Czy będą wystawiane oceny?

Tak. Szkoły są w trakcie opracowywania form oceniania pracy zdalnej ucznia.

3. Czy muszę z dzieckiem siedzieć nad lekcjami?

Nie. Praca domowa jest zadawana uczniowi. Jeśli ma jakiekolwiek pytania, powinien się zwrócić o pomoc do nauczyciela.

4. Jak zadania będą sprawdzane?

Każdy nauczyciel podaje informację w jaki sposób zadanie będzie sprawdzone.

5. Nie mam drukarki w domu, co mam zrobić?

Odpowiedzi można spisać w zeszycie przedmiotowym, a następnie zrobić zdjęcie i przesłać nauczycielowi.

6. Moje dziecko nie potrafi wykonać zadania, co robić?

Dziecko powinno poprosić nauczyciela o wyjaśnienie.

7. Dlaczego w innych szkołach zadań jest mniej?

Trudno porównywać czy zadań jest więcej czy mniej, natomiast każda szkoła jest zobowiązana do realizacji podstawy programowej.

8. Nie mogę odczytać wiadomości na Librusie. Co robię niepoprawnie?

Być może na telefonie jest zainstalowana inna aplikacja niż ta, która być powinna.

9. Czy z powodu braku dostępnego sprzętu w domu dziecko może wykonać zadanie w późniejszym terminie?

Jest taka możliwość. Dziecko powinno natomiast uzgodnić termin z nauczycielem.

10. Dziecko zostawiło książki w szkole, co teraz?

Jeśli nie ma możliwości wydruku materiałów, dziecko ustala z nauczycielem sposób rozwiązania, np. zapis w zeszycie.