Edukacja empatyczna

Edukacja empatyczna

Empatia to słowo, które w ostatnich latach jest dla jednych synonimem nowoczesnej edukacji i wychowania, a dla innych lekarstwem na problemy emocjonalne nie tylko dzieci ale i dorosłych. Empatia to umiejętność zrozumienia innych ludzi, zwierząt. Zdolność odczuwania i  doświadczania uczuć drugiej osoby. Osoba empatyczna jest wrażliwa na uczucia innych. Przy braku empatii dziecko staje się samolubne, samotne i coraz bardziej wyobcowane ze swego otoczenia.

Uczenie się i nauczanie nie powinno stać na przeciwnych brzegach na zasadzie obserwacji przepływającej rzeki. Zamiast tego  (nauczyciel i uczeń), powinni wyruszyć razem w podróż nurtem rzeki. Poprzez aktywną wzajemną wymianę, nauczanie może wzmocnić naukę uczenia się . 

L.Malaguzzi

Czym jest empatia i dlaczego jest tak ważna w szkole?

Wzrost popularności mediów społecznych, nasilające się zjawiska agresji i przemocy, pogoń rodziców za pracą i poświęcanie mniej czasu dla dzieci, sprawiają że spada empatia w miarę dorastania młodzieży. Dzieci i młodzież mają coraz więcej problemów z którymi nie radzą sobie, Nie mając pełnego wsparcia w domu szukają pomocy w szkole i wśród rówieśników. Gdy znajdą taką pomoc, potrafią przezwyciężyć problemy i tym samym radzić sobie będą z problemami w dorosłym życiu.

Czy można się empatii nauczyć? 

Umysł dzieci jest bardzo plastyczny. Przy wsparciu profesjonalnych nauczycieli dziecko nabiera dojrzałości empatycznej. Dzieci obdarzone są zdolnością naturalnego łączenia w sobie pracy i zabawy,  realności i fantazji, nauki i wyobraźni, Nieba i Ziemi, rozsądku i marzenia, jawy i snu. Jednym słowem, są otwarte na różne rzeczywistości w których potrafią poruszać się jak w jednym i tym samym świecie  o wielu aspektach i porządkach. Jako rodzice, nauczyciele określamy to naturalnością, spontanicznością.

Dobra Szkoła uczy empatii

Szkoły w Danii i Finlandii uczą empatii już w wieku przedszkolnym. Potrafimy korzystać z ich doświadczeń i dzieci w Dobrej Szkol będą rozwijały empatię w kontaktach z rówieśnikami oraz w stosunku do świata przyrody i zwierząt. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z naszymi patronami: Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej i Lasami Państwowymi..