Języki obce

Uczymy się języków obcych

Wg oficjalnych danych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE na kursach w szkołach językowych uzupełnia swoje umiejętności blisko 1 mln osób. Drugie tyle korzysta z prywatnych korepetycji. Z uwagi na różną jakość tych kursów, powoli w Polsce wdrażane są próby standaryzacji jakości nauczania języków obcych.

Zdaniem specjalistów nauczanie języka obcego powinno być prowadzone od 3 roku życia (takie rozwiązania są wdrażane np. w Hiszpanii). W tym okresie dziecko w sposób naturalny przyswaja sobie obce zwroty w formie zabawy.

Praktycy z kolei podkreślają, że w nauce języka obcego najważniejsze są: systematyczność i intensywność (zaleca się 4 h tygodniowo).

Dobra Szkoła oferuje język angielski, hiszpański i niemiecki

Językiem przyszłości XXI w ., poza językiem angielskim, zostanie język hiszpański.

raport Rady Brytyjskiej, 2013

Jakiego języka uczymy?

Rodzice często zadają pytanie – którego języka obcego powinno się uczyć moje dziecko? Najczęściej brane są pod uwagę następujące czynniki:
– powszechność: im więcej osób mówi w danym języku obcym, tym bardziej jest on atrakcyjny,
– oferta językowa okolicznych szkół,
– koszty uczenia się (podręczniki, koszty nauczania prywatnego).

Uzasadnieniem naszej oferty językowej są światowe trendy w nauczaniu języków obcych. Poniżej dwa ciekawe zestawienia:

Jakie są najpopularniejsze języki ojczyste na świecie?

Wg danych z 2010 r. na świecie najwięcej ludzi posługuje się językiem chińskim (955 mln), hiszpańskim (405 mln) i angielskim (360 mln). Chiny to najludniejszy kraj świata (1,38 mld). Popularność języka hiszpańskiego i angielskiego to przyczyny historyczne i geograficzne.

Biorąc pod uwagę położenie Polski warto zwrócić uwagę na język rosyjski (155 mln) i język niemiecki (95 mln).

Opanowanie jednego języka obcego w dzisiejszych czasach to zdecydowanie za mało. Im wcześniej dzieci zaczną naukę dwóch języków obcych, tym większe mają szansę, by w przyszłości mogły bez kompleksów funkcjonować we współczesnym świecie.

Dobra Szkoła oferuje 3 języki obce + zwiększoną liczbę godzin ich nauczania

Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem w klasach I-III dzieci mają 2 godziny w tygodniu języka angielskiego, a w klasach IV-VI – trzy godziny. Drugi język obcy wprowadzany będzie od kl. VII.

W Dobrej Szkole nauczanie drugiego języka obcego rozpoczyna się już w IV klasie . Zarówno pierwszy jak i drugi język obcy nauczany będzie w wymiarze co najmniej 4 godziny tygodniowo.

Dlaczego proponujemy do wyboru 3 języki?

  • bo takie są wymogi współczesnego świata. Najczęściej wybieranym językiem obcym na świecie jest język angielski. W Europie na drugim miejscu język hiszpański i niemiecki,
  • bo mamy szkoły partnerskie m.in. w Hiszpanii i Niemczech, co daje szansę na doskonalenie umiejętności językowych w warunkach naturalnych.

Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.

L. Wittgenstein