Dyniobranie

Człowiek potrzebuje do życia bibliotek i ogrodów

Cyceron

Zamiast książkowej lekcji biologii – spacer do szkolnego ogrodu. A w nim pod okiem p. Tomka zbieranie szkolnych warzyw. Z wypiekami na twarzy dzieci szukały najokazalszych okazów. Porównywały ich ciężar, kształty. Aż chciałoby się od razu skosztować zupy dyniowej czy ciasta dyniowego wg przepisu mamy czy babci.

Praca w ogrodzie jest naturalną formą aktywności, podczas której dzieci bawiąc się uczą a jednocześnie zacieśniają relacje między sobą. Matka natura jest najlepszym sprzymierzeńcem rozwoju dzieci.

Ogrodowa „terapia” doczekała się naukowego określenia – hortiterapii, czyli leczenia za pomocą ogrodów. A wszystko zaczęło się w XVI w. za czasów ojca pedagogiki nowożytnej – Jana Amos Komeńskiego! W wielu postępowych szkołach na świecie następuje powrót do edukacji ekologiczno – przyrodniczej.

Praca w ogrodzie przynosi wiele korzyści dla dzieci, m.in. zaspokaja ciekawość poznawczą dziecka, stwarza warunki do poznawania wielozmysłowego i co najważniejsze stwarza możliwość do działania i ruchu. Jest również uzupełnieniem zajęć florystycznych, które odbyły się już wcześniej.
(Autor: FW)

ZapiszZapisz