Na dobry początek ...


W 10 edycji konkursu grantowego Na dobry początek Fundacja BGK nagrodziła 60 najlepszych projektów edukacyjnych adresowanych dla dzieci w wieku 2 – 9 lat. Na ich realizację przeznaczono ponad 400 tys. zł. Do konkursu zgłoszono blisko 600 projektów. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt Dobrej Szkoły – Edukacja empatyczna – pomóż zrozumieć ….

O dotację w wysokości 3-10 tys. zł ubiegać się mogły organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji.  Promowane były pomysły nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szczególnie te, które rozwijają aktywność dzieci, współpracę lokalnych organizacji, instytucji. 

Autorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się w grudniu br. w Warszawie.

Projekt – Edukacja empatyczna – pomóż zrozumieć … jest projektem wyjątkowym. Wpisującym się w filozofię działania Dobrej Szkoły. Skupia w sobie całoroczne działania szkoły, która próbuje przełamać schematyzm w nauczaniu. Zawiera w sobie odwołania do nowoczesnej dydaktyki XXI w., sięgającej korzeniami do zdobyczy wczesnej edukacji Reggio Emilia, Montessori, nauczania przedszkolnego High Scope. Całość osadzona w konkretnych realiach naszego regionu.

Komisja konkursowa doceniła nowatorstwo projektu Edukacja empatyczna, dając szansę naszym dzieciom w uczestniczeniu w ciekawych i nowatorskich zajęciach rozwijających kreatywność, kompetencje społeczne, wrażliwość na przyrodę, zwierzęta, 

Projekt skupiony jest wokół empatii dzieci i dorosłych. Nowoczesna edukacja oczekuje rozwoju kompetencji przydatnych w przyszłości w gospodarce opartej na wiedzy, zwłaszcza kompetencji społecznych. Dzieci w okresie niemowlęcym rozwijają naturalną empatię dzięki miłości rodzicielskiej. Tworzą się podwaliny życia emocjonalnego dziecka.

Projekt pozwoli na dalszy rozwój dzieci w oparciu o empatię emocjonalną oraz na rozwój umiejętności poznawczych, tworząc podwaliny pod rozwój kompetencji społecznych w przyszłości. Planowane są warsztaty dla rodziców i dzieci, przygotowujące do zrozumienia głębszych założeń projektowych. 

Praktyczne zajęcia z dziećmi pogrupowane zostały w bloki tematyczne: 

  • pozwól zrozumieć przyrodę – by uwrażliwić dzieci na bogactwo przyrodnicze naszego regionu oraz konieczność jego ochrony,
  • pozwól zrozumieć zwierzęta – by dzieci poznały świat zwierząt, by zrozumiały ich emocje. Podczas tych poszukiwań kształtują wrażliwość emocjonalną, rozbudzają ciekawość świata.
  • pozwól zrozumieć ludzi – realizując zadania projektowe dzieci poznają świat osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Uczą się współpracy z takimi osobami. Zaczynają dostrzegać ich problemy. Wspólne zabawy i zajęcia wzbudzać będą poczucia empatii dla osób z niepełnosprawnościami oraz uczyć będą prawidłowych postaw wobec tych osób.

Przy realizacji projektu wspomagać nas będą następujące instytucje: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Lasy Państwowe, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz młodzież Technikum Organizacji Reklamy z Rataj.

Pomysłodawcą projektu, a zwłaszcza włączeniu empatii do codziennej pracy szkół jest p. Aleksandra Szajowska

Za realizację projektu odpowiadać będą: Aleksandra Szajowska (Prezes Stowarzyszenia, pedagog szkolny), Sandra Trznadel (członek zarządu, nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego) oraz Franciszek Wyrwa (koordynator projektu).

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz