Skuteczność nagród i kar

Karanie niegrzecznych dzieci stosowane jest od dawna. Rodzice wierzą, że kary zapewnią większe dziecięce posłuszeństwo i zapobiegną w przyszłości negatywnym zachowaniom. Taka wiara oparta na własnych doświadczeniach, niestety jest błędnym przekonaniem. Taki system kar nie działa o czym świadczą najnowsze badania. Czy to możliwe – powie część rodziców? Przecież nas też tak wychowywano, a więc…

Aktywne tablice - sieć szkół

19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.  Sieć współpracujących szkół tworzą: Dobra Szkoła Rataje, SP w Margonie, SP w Lipinach i SP w Radwankach. (więcej…)