Webinar Kuratorium

Webinar Kuratorium

Wprowadzeniem do zdalnego nauczania było webinarium Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dotyczące realizacji zapisów rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku.

Na Facebooku na stronie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego PCSS znajduje się webinar w którym udział wzięły władze Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Ogólny wniosek z webinaria – nie ma gotowych rozwiązań jak prowadzić zdalne nauczanie. Szkoły mają dużą swobodę w doborze metod i narzędzi. MEN liczy na kreatywność nauczycieli, aby realizując programy nauczania, zachowali umiar w zadawaniu zadań. Zdalne nauczanie nie może być powieleniem szkolnego planu nauczania, bo dojdzie do zarzucenia dzieci nadmiarem zadań z którym sobie nie poradzą.

Należy też elastycznie podejść do rozliczania pracy nauczycieli. Nie rozliczać godzin jak w szkole lecz oceniać pracę zadaniowo. Aby prowadzić zajęcia zdalnie nauczyciel musi tworzyć nowe materiały, pomoce. Na jedną godzinę lekcyjną zużyje 2-3 h przygotować a to też jest praca nauczyciela

W miejsce tradycyjnego planu nauczania zasugerowano przejście na bloki przedmiotowe. Jednego dnia 2-3 przedmioty np. humanistyczne a innego dnia ścisłe.

Warto odsłuchać webinarium, szczególnie drugą połowę, gdzie są pytania i odpowiedzi.