Mały Reporter

Mały Reporter

Mały Reporter jest działaniem w ramach projektu Fundacji BGK – Na dobry początek. Młodzież szuka odpowiedzi czym jest empatia ludzi, zwierząt i przyrody.

Mały Reporter

Projekt Na dobry początek nabiera rozpędu. Jednym z zadań projektowych było kształtowanie kompetencji społecznych. Uczestnicy projektu dokonali cząstkowego podsumowania działań związanych z empatią zwierząt i ludzi. W rolę małego reportera wcielili się uczniowie klasy IV.

Początkowa obawa występu przed kamerami szybko minęła. Reporterami były koleżanki i koledzy z klasy w więc po chwili wszyscy zapomnieli o mikrofonach i kamerach.  Uczniowie wykazali się opanowaniem, dykcją i wiedzą na temat opieki nad zwierzętami. Opowiadali o swoich wrażeniach ze spotkań z ciekawymi osobami, które opowiadały o tolerancji i poszanowaniu innych ludzi.

Mały Reporter - empatia zwierząt
Na dobry początek

Młodzi reporterzy opowiadają: edukacja empatyczna pozwoliła nam zrozumieć świat i ludzi. Na lekcji języka polskiego zebraliśmy nasze doświadczenia w formie reportażu, a dziś zapraszamy na premierę naszego filmu. Kreatywne nauczanie przynosi trwałe efekty, odkrywa talenty oraz budzi pasje.
Reportaż powstał dzięki zaangażowaniu Pani Agnieszki Działoszyńskiej, Pana Adamowa Michalskiego oraz Mateusza Kabata (uczeń Technikum Informatycznego).

Przygotowanie scenariusza filmu i nagrywanie poszczególnych ujęć poprzedziły  ćwiczenia i zabawy związane z podstawowym warsztatem dziennikarskim. Działanie kamery, mikrofonu, kompozycji ujęć, zasad kompozycji obrazu stały się zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczestników projektu. Przy okazji młodzież ćwiczyła emisję głosu, mimikę twarzy oraz wyraźne i głośne mówienie. Młodzi reporterzy opanowali podstawy autoprezentacji, które pomogą im radzić sobie w szkole i w kontaktach społecznych. Kreatywne dzieci.