Matematyka

Matematyka jest wokół nas. Wykorzystujemy ją podczas przyswajania wiedzy z fizyki, chemii, biologii. Większość z nas jej nie lubi, bo jest synonimem liczenia, wzorów i szkolnych uprzedzeń. Na tle innych krajów europejskich mamy sporo do nadrobienia w zakresie znajomości podstaw matematyki. Czy ją lubimy czy nie, to jej rola będzie wzrastać w gospodarce opartej na wiedzy.

Matematykę można polubić poprzez zmianę metod jej nauczania. Metod, które pozwolą na traktowanie matematyki jako narzędzia do zdobywania najwyższych szkolnych kompetencji, które przygotują młodzież do zawodów przyszłości.

Sposób nauczania matematyki w szkole podstawowej zadecyduje o wynikach w latach następnych. Przykłady innych krajów potwierdzają, że poprzez zindywidualizowane podejście do ucznia, uczenie w oparciu o przykłady z rzeczywistego środowiska, można zmienić nastawienie uczniów do matematyki. Dzieci nie mają przecież wrodzonej niechęci do liczenia. Fundamenty edukacyjnego sukcesu w zakresie przedmiotów ścisłych, powstają już we wczesnym nauczaniu.


  1. Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki – link
  2. Przykładowe schematy zadań matematycznych – link
  3. Kongres Nowa Era w nauczaniu matematyki – wolny dostęp