Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – podstawowe zasady demonstruje ratownik medyczny – Natalia Puziak.

Natalia jest absolwentką ZSLG Rataje i od kilku lat współpracuje z naszą szkołą.  W ramach zajęć w szkole podstawowej przeprowadziła ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Dobrej Szkoły i dla młodzieży SSPP.

Pierwsza pomocPierwsza pomoc – zasady

Podczas ćwiczeń, dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Praktycznie przećwiczyły procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Poznały zasady zachowania się  w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

Tego typu zajęcia mają istotne znaczenie w kształtowaniu pozytywnych postaw ratujących życie w przypadku nieobecności dorosłych. Dzieci potrafią już udzielić podstawowej pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe lub osobę dorosłą, która mogłaby udzielić dalszej pomocy.

Małe dzieci bardzo często w nagłych sytuacjach nie odczuwają strachu lecz działają instynktownie. Stąd tak ważne jest kształtowanie postaw promedycznych w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.