Sprzątamy świat

Sprzątamy świat

Sprzątanie świata – Polska to element międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. 

Sprzątanie świata – idea

Sprzątanie świataW akcji tej uczestniczy 40 mln wolontariuszy na całym świecie, w tym Dobra Szkoła. Od 1994 roku, w trzecim tygodniu września, w całej Polsce, odbywają się akcje na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie na zajęciach lekcyjnych zapoznali się z  procesem powstawania odpadów, selektywną zbiórką i recyklingiem. Podczas akcji Sprzątanie świata można było zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Wszyscy radośnie ruszyli wokół szkoły, aby pozbierać śmieci i dokonać ich selekcji. Pogoda i dobry humor dopisywał wszystkim.

Sprzątanie świata – znaczenie

Udział w akcji sprzątania świata to element kształtowania wrażliwości empatycznej na otaczającą przyrodę. Z jednej strony likwidujemy skutki niefrasobliwości ludzi, którzy zaśmiecają otoczenie. Z drugiej strony to element wychowawczy, kształtujący naszą wrażliwość na stan środowiska w naszym otoczeniu.

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz