Świetlica

Zadania i plan pracy świetlicy

Kierownikiem świetlicy jest p. Kinga Komorowska

Opiekę uczniom zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele.

Współczesna świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach. 

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z klas 1-3, zapisane na świetlicę lub czekające na zajęcia dodatkowe. 

Do zadań świetlicy należy:  

 • organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;  
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;  
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypełniania wyżej wymienionych zadań; 
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci, takich jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość; 
 • zapewnianie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu. 

 

Plan pracy świetlicy: 

 1. Pierwsza godzina świetlicy godz.12.30-13.30 – zaczynamy wspólnym spotkaniem w kole, przypominamy zasady panujące na świetlicy, porządkujemy świetlicę, następnie chętne dzieci odrabiają zadania domowewychowawca świetlicy jest do dyspozycji dzieci, 
  Na prośbę ucznia, wychowawca świetlicy:
  – pomaga i wyjaśnia zadanie domowe
  – sprawdza prawidłowość wykonania zadania. 
  Do obowiązku ucznia należy pamiętanie o zadanej pracy domowej. Dzieci, które nie odrabiają lekcji, zajmują się zajęciami cichymi (np. rysowanie, czytanie lektury)
 2. Druga godzina świetlicy, godz. 13.30-14.30 – zajęcia świetlicowe, organizowane przez wychowawcę świetlicy (plastyczne, muzyczne, techniczne itp.) 
   
 3. Trzecia godzina świetlicy, godz. 14.30-15.30 – zabawy swobodne dzieciStwarzanie warunków sprzyjających inicjowaniu spontanicznych zabaw rówieśniczych w małych grupach, kształtuje samodzielność i umiejętność współpracy w kontaktach z rówieśnikami. Uczeń ma prawo wybrać zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

Na porannej godzinie świetlicy dzieci schodzą się, odbywają się zabawy swobodne, przy zachowaniu zasady odpowiedzialności za zabawki i przybory szkolne.

W zależności od potrzeb, wychowawca świetlicy może zmienić kolejność zajęć na świetlicy. 

 

Regulamin świetlicy – PDF

 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider